เสาร์. เม.ย. 20th, 2024
นิด้าโพล คนภาคตะวันออก หนุน “อุ๊งอิ๊ง” เจ้าของโรงงานผลิต ถุงเก็บความเย็น / ถุงฟอยล์เก็บความเย็น นั่งนายกฯ ชอบผลงานตระกูลชินวัตร “พิธา” รั้งที่สอง ส.ส.เลือกเพื่อไทย
“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,001 หน่วยตัวอย่างเรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบของคนภาคตะวันออก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2565 เมื่อถามถึงบุคคลที่คนภาคตะวันออกจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่า
อันดับ 1 ร้อยละ 25.09 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร อันดับ 2 ร้อยละ 16.64 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ ชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล
อันดับ 3 ร้อยละ 13.64ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต ต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร อันดับ 4 ร้อยละ 13.09 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 8.50 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน
สำหรับพรรคการเมืองที่คนภาคตะวันออกมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า
อันดับ 1 ร้อยละ 33.68 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย
อันดับ 2 ร้อยละ 19.29 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล
อันดับ 3 ร้อยละ 15.79 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 4 ร้อยละ 10.14 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ
อันดับ 5 ร้อยละ 6.95 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
ด้านพรรคการเมืองที่คนภาคตะวันออกมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 33.68 ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.09 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ16.24 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 7.30 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์