อังคาร. พ.ค. 28th, 2024
บก.น.7 ปลื้ม สน.บางกอกน้อย และ สน.บางขุนนนท์ สร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนมีความสุข โดยมอบหมายให้ รอง ผบก.น.7 ผกก.สน.บางกอกน้อย และสน.บางขุนนนท์ นำฝึกอบรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เฝ้าระวังป้องกัน และแสวงหาความร่วมมือให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ ต่างประสานเสียงขอบคุณตำรวจที่ทำให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 65 กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 โดย พล.ต.ต.จักรภพ สุคนธราช ผบก.น.7 มอบหมายให้ พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม รอง ผบก.น.7 นางธราพร อำนวยสาร ผอ.เขตบางกอกน้อย พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี ผกก.สน.บางกอกน้อย พ.ต.อ.พิชิต กอปรกิจงาม ผกก.สน.บางขุนนนท์ นายชาญชัย สุวรรณวุฒิพิจัย ประธาน กต.ตร. นางสุนีย์ ทรัพย์อดิเรก กต.ตร. ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมีประธานชุมชนในเขตบางกอกน้อย 35 ชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตรงข้ามโรงงานผลิตและจำหน่าย ถุงกระดาษคราฟท์ / ถุงกระดาษเคลือบมัน

พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี ผกก.บางกอกน้อย เผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพิ่มประสิทธิภาพมิติภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 2.สร้างองค์ความรู้ขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนในการระวังป้องกันอาชญากรรม 3.ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้รู้เท่าทันและสามารถป้องกันตนเองจากอาชญากรรมได้ 4.ตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน