อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024
“กระบือ” หรือควาย เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ ไม่ว่าจะใช้แรงงานไถนา หรือลากจูงแล้ว ยังถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกด้วย
ทั้งนี้เพราะควายบางตัวสามารถขายได้ราคาหลายล้านบาท เช่นเดียวกับเกษตรกรชาวสกลนคร ซึ่งสร้างรายได้จากกระบือปีละกว่า 10 ล้านบาท
ล่าสุด! นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร และ นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมแถลงถึงการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566”

รายการนี้ยังเป็นการชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

จุดที่จัดงาน ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2566

ในส่วนของวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อแสดงผลงานการพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา การเลี้ยงปศุสัตว์

นอกจากนี้ยังเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ให้ความสำคัญในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มกระบือ ของ จ.สกลนคร

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ กล่าวว่า จ.สกลนคร โดย สำนักงานปศุสัตว์ จ.สกลนคร ได้รับความไว้วางใจจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพจัด งานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จัดตรงข้ามโรงงานผลิตจัดจำหน่าย ซองคุกกี้แถบกาว / ถุงแถบกาวคุกกี้

ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.สกลนคร มีรายได้เพิ่มขึ้น

“ในงานจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค เพิ่มช่องทางการตลาด และเพื่อประชาสัมพันธ์ เนื้อโคขุนโพนยางคำ ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (IG) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมนูเสิร์ฟให้กับผู้นำการประชุมเอเปก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา” นางจุรีรัตน์ กล่าว